DƯỚI ĐÂY LÀ LIÊN KẾT TIẾNG VIỆT ĐẾN CÁC TÀI LIỆU ĐƯỢC YÊU CẦU NHIỀU NHẤT CỦA CHÚNG TÔI

 

ĐỪNG NGẠI LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI TẠI CPSCINVIETNAM@CPSC.GOV NẾU QÚY VỊ CÓ BẤT KỲ THẮC MẮC GÌ

 

TRANG CHỦ 

https://www.cpsc.gov/vi-VN/business-and-manufacturing-landing

HƯỚNG DẪN DOANH NGHIỆP

https://www.cpsc.gov/vi-VN/Business--Manufacturing/Business-Education

ROBOT QUẢN LÝ

https://business.cpsc.gov/robot/

HƯỚNG DẪN THAM KHẢO NHANH

https://www.cpsc.gov/s3fs-public/pdfs/blk_pdf_QuickResourceGuideVN.pdf

CẨM NANG SẢN XUẤT SẢN PHẨM TIÊU DÙNG AN TOÀN

https://www.cpsc.gov/s3fs-public/pdfs/blk_pdf_handbook_vn.pdf

CẨM NANG SẢN PHẨM QUẢN LÝ
https://www.cpsc.gov/s3fs-public/pdfs/blk_pdf_THEREGULATEDPRODUCTSHANDBOOKVietnamese.pdf

ĐẠO LUẬT VỀ VẢI DỄ CHÁY (FFA)

 https://www.cpsc.gov/s3fs-public/pdfs/blk_pdf_ffa_vn.pdf

HƯỚNG DẪN TUÂN THỦ CÁC YÊU CẦU CỦA HOA KỲ VỀ SẢN XUẤT TRANG PHỤC

VÀ HÀNG DỆT MAY GIA DỤNG

https://www.cpsc.gov/s3fs-public/Guide-to-US-Apparel-and-Household-Textiles-VN.pdf?cmGJDGNmzdaBPQCb32G59LTMUyydXxue
 

HƯỚNG DẪN TUÂN THỦ CÁC YÊU CẦU CỦA HOA KỲ VỀ SẢN XUẤT ĐỒ GỖ,  

https://www.cpsc.gov/s3fs-public/NIST%20Furniture%20Guide%20VT.pdf

DANH MỤC TÀI LIỆU BẰNG CÁC NGÔN NGỮ KHÁC

https://www.cpsc.gov/Business--Manufacturing/International/Summary-of-Documents-in-Foreign-Languages