Skip to main content

Trung tâm thông tin về nam châm

Nam châm có sức hút mạnh là một nguy cơ an toàn đối với trẻ em – từ trẻ mới biết đi cho đến thiếu niên. Thương tích do nuốt và hít vào ngày càng gia tăng, nghiêm trọng và đôi khi gây tử vong.

Khi nuốt hai hoặc nhiều nam châm, chúng hút nhau bên trong. Nhiều sự cố đã dẫn đến các cuộc phẫu thuật để loại bỏ các nam châm. Khi phải phẫu thuật để loại bỏ một nam châm, có thể cũng cần phải xử lý tổn thương dạ dày và ruột của trẻ.

Nếu quý vị nghi ngờ nam châm đã bị nuốt:

• Tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức

• Các triệu chứng y tế cần theo dõi là: đau bụng, buồn nôn, nôn mửa và tiêu chảy.

• Khi chụp X-quang, nhiều mảnh nam châm có thể trông như một vật thể duy nhất.

Những nam châm có sức hút lớn này không phải là nam châm gắn trên cửa tủ lạnh của ông quý vị. Chúng mạnh hơn tới tám lần so với nam châm được sử dụng trong đồ chơi.
 

Chú ý: Các bộ nam châm – phán quyết cuối cùng bị tòa án liên bang hủy bỏ; Đã bị loại bỏ khỏi Bộ quy định liên bang. Vui lòng xem công báo liên bang để biết thêm Thông tin.
 

CPSC staff Notice of Proposed Rulemaking (NPR) briefing package,  October 18, 2021. 

Các nhân viên của Ủy ban đã xuất bản một gói cung cấp thông tin về bộ nam châm vào tháng 6 năm 2020.

Notices of Magnet Violations

CPSC issues a Notice of Violation (NOV) when it determines a company has violated a mandatory standard. The NOV advises the company of the violation and specifies the appropriate corrective action.
The chart below shows notice violations to companies that marketed their magnetic balls and cubes to children in violation of federal safety standards for toys and recalls.

Product Name

Sold By

Company or Seller Location

Magnet Color and Shape

e-commerce Sites

Wesun Magnetic Cube

Wesun

China

Silver Cube

Amazon

Raleighsee Magnetic Cube

Raleighsee

China

Multicolor Sphere

Amazon

Magnetic Cube

LT-Five-a

China

Silver Cube

Amazon

Miss Sang Magnetic Block

Pangukaitian

China

Multicolor Sphere

Amazon

Magnetic Balls

Stanaway

Soledad, California

Silver Sphere

Amazon

Rolytoy Magnetic Cube

DNYCF

China

Silver Cube

Amazon

Elf Queen Magnetic Block

Flirtatious Queen

China

Silver Sphere

Amazon

Ucslife Magnetic Cube Puzzle Toy

TDSER

China

Silver Cube

Amazon

Armadra Magnetic Cubes Puzzle

Armadra

China

Silver Cube

Amazon

Wybam Magnetic Cube

Xiyangyang

China

Green Sphere

Amazon

Likee Upgraded 5mm 216 Pieces Magnets Sculpture Building Blocks Toys 

Oslet

China

Silver Sphere

Amazon

Playmags Magna Balls

Toys 4 USA NY LLC

Brooklyn, New York

Silver Sphere

Amazon

Evermarket Magnetic Sculpture Puzzle Toy

Bargain-More

China

Multicolor Sphere

Amazon

Rainbean Magnetic Cube

Rainbean

China

Silver Cube

Amazon

Actoper Upgraded 5mm 512 Pcs + 6 Pcs Silver Magnets Sculpture Building Blocks Toys

Actoperdirect

China

Silver Sphere

Amazon

MagneBalls

T&M Magnetics

Miami, Florida

Multicolor Sphere

Amazon

Magnetic Balls

Ixir Technologies

Hackensack, New Jersey

Multicolor Sphere

Walmart

Magic Magnetic Ball

GearBest.com

China

Red Sphere

GearBest.com

6mm MAGNET PUZZLE GADGET

Deal Extreme

(dx.com)

China

Silver Sphere

dx.com

5mm Magnetic Balls

Miniinthebox.com

China

Blue Sphere

Miniinthebox.com

 


Recalls and News

 

Zen Magnets and Neoballs Magnets Recalled Due to Ingestion Hazard (Aug. 17, 2021)

Ingestion of High-Powered Magnetic Balls and Magnetic Cubes Poses Serious Risk of Severe Internal Injury or Death in Children and Teens (Aug. 17, 2021)

Star Networks USA Recalls Magnicubes (Aug. 4, 2014)

High Powered Magnet Balls Recalled by SCS Direct (Jan. 31, 2013)

Buckyballs and Buckycubes Refunds Now Available (July 17, 2014)

Kringles Toys and Gifts Recalls High Powered Magnets (Jan. 31, 2013)

CPSC Sues Star Networks USA Over Hazardous, High-Powered Magnetic Balls and Cubes (Dec. 19, 2012)

Notice of Proposed Rulemaking: Magnet Sets (Sept. 4, 2012)

CPSC Sues Zen Magnets Over Hazardous, High-Powered Magnetic Balls (Aug. 6, 2012)

CPSC Sues Maxfield & Oberton Over Hazardous Buckyballs, Buckycubes (July 25, 2012)

CPSC Warns High-Powered Magnets and Children Make a Deadly Mix (Nov. 10, 2011)

 


 

 

Quy định

CPSC đã chấp nhận tiêu chuẩn sản xuất ASTM F963 của ngành là tiêu chuẩn đồ chơi bắt buộc vào tháng 2 năm 2012. Tiêu chuẩn bắt buộc có hiệu lực vào ngày 12 tháng 6 năm 2012.


Tôi có thể tìm thêm thông tin ở đâu?

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ:

  1. Văn phòng Tuân thủ (đối với các yêu cầu thực thi cụ thể): e-mail: section15@cpsc.gov; điện thoại: (800) 638-2772.
  2. Thanh tra Doanh nghiệp Nhỏ  Ombudsman (để được hỗ trợ chung về hiểu biết và tuân thủ các quy định của CPSC): e-mail: Vui lòng sử dụng biểu mẫu liên hệ của chúng tôi, đây là cách tốt nhất để nhận được phản hồi nhanh chóng; điện thoại: (888) 531-9070.
     
Choose Your Recall Emails Get Notified About Each Recall via Email.
Report an unsafe product