Skip to main content

Trung tâm thông tin về chết đuối tại nhà

home drowning video thumnail

Hàng năm, gần 90 trẻ em chết đuối tại nhà, và 2/3 trong số này xảy ra trong bồn tắm.

Một đứa trẻ có thể bị chết đuối với lượng nước ít nhất là 2 inch, và nó xảy ra nhanh chóng và âm thầm. Tất cả những bi kịch này đều có thể ngăn ngừa được.

Watch Video   Xem video

Watch and Share this Video on Youtube   Xem và chia sẻ video này trên Youtube

 

Các nguồn thông tin liên quan

Pool Safely:

Gần 400 trẻ em chết mỗi năm vì đuối nước liên quan đến bể bơi và spa. Tìm hiểu các bước đơn giản quý vị có thể thực hiện để cứu mạng người.

Xem PoolSafely.gov

 

CPSC Safety Alerts and Neighborhood Safety Network posters are not available to order. If you would like to use these safety publications, they are free to download and print.

View all CPSC safety publications

Report an unsafe product