Skip to main content

Trung tâm Thông tin về An toàn về COVID-19 tại Gia đình

Trong thời gian bất trắc này, quý vị muốn ngôi nhà của mình là nơi an toàn cho quý vị và những người thân yêu của quý vị. Đặc biệt là bây giờ, khi quý vị dành quá nhiều thời gian trong nhà, quý vị cần phải có khả năng xác định và xử lý các mối nguy hiểm tiềm ẩn tại nhà mà có thể gây thương tích hoặc tử vong. Cũng như quý vị đang nỗ lực để bảo vệ những người quý vị yêu thương trước COVID-19, CPSC cũng khuyến khích quý vị bảo vệ gia đình mình khỏi những mối nguy hiểm này.

CPSC tiếp tục bảo vệ công chúng từ các sản phẩm tiêu dùng nguy hiểm thông qua khoa học, điều tra, hành động khắc phục và truyền thông. Để đối phó với cuộc khủng hoảng hiện nay, CPSC đã tạo ra một loạt Danh sách Kiểm tra An toàn Tại nhà, cho dù nhà của quý vị có trẻ sơ sinh, thiếu niên hay người già — hoặc tất cả họ. Hãy in ra danh sách nào phù hợp với hoàn cảnh của quý vị và dành một chút thời gian để kiểm tra các danh mục an toàn. Khi có quá nhiều thứ trên thế giới dường như nằm ngoài tầm kiểm soát, thì các danh sách kiểm tra này là những bước đơn giản, rõ ràng mà quý vị có thể thực hiện đươc vì sự an toàn của gia đình mình.

Hãy in ra danh sách phù hợp với hoàn cảnh của quý vị và dành một chút thời gian để kiểm tra các hạng mục an toàn. Khi có quá nhiều thứ trên thế giới dường như nằm ngoài tầm kiểm soát, thì những danh sách kiểm tra này là những bước đơn giản, rõ ràng mà quý vị có thể thực hiện vì sự an toàn của gia đình mình.

An toàn tại nhà: Trong nhà

An toàn tại nhà với trẻ nhỏ

Home Safe with Older Children (en Español)   

An toàn tại nhà với người lớn tuổi

An toàn tại nhà cho mọi người

 

An toàn tại nhà: Ngoài trời

An toàn tại nhà: Làm vườ

An toàn tại nhà: Sửa chữa ngoài trời

An toàn tại nhà: Chơi ngoài trời

 

An toàn tại nhà: Dụng cụ điện và mũ bảo hiểm

An toàn tại nhà: Dụng cụ chạy bằng điệ

An toàn tại nhà: Mũ bảo hiểm


Đồ họa thông tin COVID-19

Thương tích vì sản phẩm tiêu dùng trong thời kỳ đại dịch COVID-19

 

Tải video và cảnh quay thô liên quan tới COVID-19 của chúng tôi.

Click vào đây để đọc về các quy trình được điều chỉnh của CPSC liên quan tới COVID-19.

CPSC Safety Alerts and Neighborhood Safety Network posters are not available to order. If you would like to use these safety publications, they are free to download and print.

Choose Your Recall Emails Get Notified About Each Recall via Email.
Report an unsafe product