Skip to main content

Các quy tắc cần có Giấy Chứng Nhận Tuân Thủ Chung (GCC)

Các quy tắc yêu cầu phải có Giấy Chứng Nhận Tuân Thủ Chung (GCC) – sản phẩm dùng chung/không dành riêng cho trẻ em

Nhà sản xuất và nhà nhập khẩu sản phẩm dùng chung (có nghĩa là, sản phẩm không dùng riêng cho trẻ em) mà các quy tắc an toàn sản phẩm tiêu dùng được áp dụng, thì phải chứng nhận trong  một Giấy Chứng Nhận Tuân Thủ Chung (GCC) rằng (những) sản phẩm của họ tuân thủ mọi quy tắc thích ứng. Nhà sản xuất hay nhà nhập khẩu một sản phẩm như thế phải bổ sung giấy GCC bằng hồ sơ kiểm nghiệm cho mỗi sản phẩm hay bằng một chương trình kiểm nghiệm hợp lý.

 Dưới đây là danh sách các quy tắc đòi hỏi phải phát hành giấy GCC. Xin xem trang web của chúng tôi về chương trình kiểm nghiệm hợp lý và giấy GCC để biết thêm thông tin.

 Ghi chú 1: Việc sử dụng các phòng thí nghiệm được CPSC chấp nhận để tiến hành kiểm nghiệm theo quy định không phải là một yêu cầu cho các sản phẩm dùng chung, hay sản phẩm không dành riêng cho trẻ em. Việc kiểm nghiệm do bên thứ nhất thực hiện, hay kiểm nghiệm do bất kỳ phòng thí nghiệm hay cơ sở kiểm nghiệm đủ tiêu chuẩn nào, cũng có thể bổ sung cho giấy GCC. 

 Ghi chú 2: Một số quy định có những yêu cầu đối với sản phẩm cụ thể vạch ra chương trình kiểm nghiệm hợp lý và bên chịu trách nhiệm trong chuỗi cung ứng chịu trách nhiệm cụ thể cho việc phát hành giấy GCC. Hãy tham khảo danh sách các quy định đó ở đây: Các Quy Tắc Đòi Hỏi Phải Có Kiểm Nghiệm Do Bên Thứ Ba Thực Hiện.

 Danh sách này là bảng tóm tắt tổng quát để quý vị tiện tham khảo. Tuy thế, các bên phải luôn luôn tuân thủ những yêu cầu đi kèm trong (các) quy định thích ứng.

 Hạng mục
sản phẩm

Quy định (phần)

Quy định

Vật liệu bao kính kiến trúc

1201

Tiêu chuẩn an toàn cho vật liệu bao kính kiến trúc

Hộp diêm

1202

Tiêu Chuẩn An Toàn hộp diêm

Nón bảo hiểm xe đạp

1203

Tiêu Chuẩn An Toàn cho nón bảo hiểm xe đạp – dùng chung

Ăng ten CB

1204

Tiêu Chuẩn An Toàn cho ăng-ten trạm phát sóng đa hướng

Máy cắt cỏ

1205

Tiêu Chuẩn An Toàn cho máy cắt cỏ loại đẩy

Ván trược hồ bơi

1207

Tiêu Chuẩn An Toàn cho ván trượt hồ bơi

Vật liệu cách nhiệt

1209

Tiêu Chuẩn An Toàn tạm thời cho vật liệu cách nhiệt

Bật lửa

1210

Tiêu Chuẩn An Toàn cho bật lửa

Máy đóng mở cửa gara

1211

Tiêu Chuẩn An Toàn cho máy đóng mở cửa gara dân dụng

Bật lửa đa dụng

1212

Tiêu Chuẩn An Toàn cho bật lửa đa dụng

Giường tầng

Đồ gỗ

1213

Tiêu Chuẩn An Toàn cho mối nguy mắc kẹt trong giường tầng – dùng chung

Bộ nam châm

1240

Tiêu Chuẩn An Toàn cho bộ nam châm

Thùng rác

1301

Cấm dùng thùng rác không vững*

Sơn và lớp phủ

Đồ gỗ

1303

Cấm sơn có chứa chì và một số sản phẩm tiêu dùng có sơn chứa chì – dùng chung. Áp dụng cho sơn tiêu dùng và sơn dùng trong một số sản phẩm đồ gỗ di động phi kim loại*

Chất trét bề mặt tiêu dùng

1304

Cấm chất trét bề mặt tiêu dùng có chứa asbesto tự do có thể hít phải*

Vật liệu tạo tro nhân tạo

1305

Cấm vật liệu tạo tro nhân tạo (tro và tro than) chứa asbesto tự do có thể hít phải*

Phi tiêu ngoài vườn

1306

Cấm phi tiêu ngoài vườn gây nguy hiểm*

Xe đa dụng

1420

Các quy định với xe đa dụng (ATV)

Tấm phủ hồ bơi và phòng xông hơi

1450

Quy định luật an toàn hồ bơi và phòng xông hơi Virginia Graeme Baker Pool

Tim đèn cầy kim loại

1500.17(a)(13)

Cấm đèn cầy có tim bằng kim loại*

Pháo bông

1507

Thiết bị pháo bông

Xe đạp

1512

Các quy định cho xe đạp – dùng chung

Hàng may mặc

1610

Tiêu chuẩn về tính dễ cháy của vải quần áo – dùng chung

Màng nhựa vinyl

1611

Tiêu chuẩn về tính dễ cháy của màng nhựa vinyl – dùng chung

Thảm

Lớn

1630

Tiêu chuẩn cho tính dễ cháy bề mặt của thảm  - dùng chung

Thảm

Nhỏ

1631

Tiêu chuẩn cho tính dễ cháy bề mặt của thảm nhỏ - dùng chung

Nệm

Dễ ngấm lửa

1632

Tiêu chuẩn về tính dễ cháy của nệm và lớp lót nệm – dùng chung (kể cả nệm cỡ lớn, lớp lót nệm và bộ nệm)

Nệm

Dễ bắt lửa

1633

Tiêu chuẩn về tính dễ cháy (có ngọn) của bộ nệm – dùng chung

Bao bì đặc biệt

1700

Bao bì ngăn ngừa nhiễm độc

Cửa tủ lạnh

1750

Tiêu chuẩn cho các thiết bị cho phép mở cửa tủ lạnh dân dụng từ bên trong

Bình chứa xăng di động

P.L. 110-278

ASTM F2517-05 Nắp đậy bình chứa xăng di động

Tường khô

P.L. 112-266

Giới hạn hàm lượng sulfur trong ASTM C1396-14a, “Tiêu chuẩn về tính năng kỹ thuật cho tấm làm tường bằng thạch cao.” 

 

*Để chứng nhận cho những sản phẩm bị cấm, xin vui lòng tham khảo tài liệu sau đây của Ủy Ban để được hướng dẫn cụ thể về loại sản phẩm mà Ủy Ban quy định có phải có giấy GCC. Ủy Ban đã cung cấp hướng dẫn liên quan đến lệnh cấm nào cần có chứng nhận, trong khi thừa nhận rằng có thể khó phân biệt giữa các quy tắc cấm toàn bộ một loại sản phẩm, để không còn lại sản phẩm nào mà chứng nhận, và các quy tắc cấm một tiểu nhóm trong loại sản phẩm đó và vì thế cần có giấy chứng nhận. Một số lệnh cấm do Ủy Ban thực thi áp dụng cho nhiều sản phẩm hay trên một loại sản phẩm. (Xin xem các trang 28082 and 28090).

 Bài tổng quan này được cập nhật vào ngày 28/11/2014 và là công cụ có thể dùng kèm theo các quy tắc về an toàn sản phẩm tiêu dùng. Bài tổng quan này không nhằm mục đích thay thế hay loại trừ bất kỳ mục nào của luật liên bang. Trong trường hợp có sự không nhất quán giữa bài tổng quan này và luật liên bang thì luật liên bang sẽ thay thế bài tổng quan này.
 

Report an unsafe product