Skip to main content

Trung tâm Thông tin về Carbon Monoxide

Carbon monoxide, còn được biết là CO, được gọi là "sát thủ vô hình" vì nó là một loại khí độc không màu, không mùi. Hơn 150 người ở Hoa Kỳ chết hàng năm vì gặp tai nạn ngộ độc khí CO không phải do hỏa hoạn gây ra, liên quan đến các sản phẩm tiêu dùng, bao gồm cả máy phát điện. Các sản phẩm khác bao gồm các thiết bị đốt nhiên liệu bị lỗi, được sử dụng không đúng cách hoặc không được thông hơi đúng cách như máy sưởi, bếp nấu, bình đun nước nóng và lò sưởi.

Những lời khuyên về an toàn

  • Have your home heating systems (including chimneys and vents) inspected and serviced annually by a trained service technician.
  • Never use portable generators inside homes or garages, even if doors and windows are open. Use generators outside only, far away from the home.
  • Never bring a charcoal grill into the house for heating or cooking. Do not barbeque in the garage.
  • Never use a gas range or oven for heating.
  • Open the fireplace damper before lighting a fire and keep it open until the ashes are cool. An open damper may help prevent build-up of poisonous gases inside the home.
  • Install battery-operated CO alarms or CO alarms with battery backup in your home outside separate sleeping areas.
  • Know the symptoms of carbon monoxide poisoning: headache, dizziness, weakness, nausea, vomiting, sleepiness, and confusion. If you suspect CO poisoning, get outside to fresh air immediately, and then call 911.

Xem các lời khuyên về an toàn CO


Thiết bị báo động có thể cứu sinh mạng của quý vị

Thiết bị báo động CO vẫn hoạt động là điều quan trọng. Nên lắp đặt và kiểm tra pin của thiết bị thường xuyên.

Xem thông tin về thiết bị báo động CO


Các chủ đề CO khác

Thông tin thu hồi và tin tức

Than củi


Nghiên cứu & thống kê

NOVEMBER 18, 2020

Non-Fire Carbon Monoxide Deaths Associated with the Use of Consumer Products - 2017 Annual Estimates

AUGUST 17, 2020

Fatal Incidents Associated with Non-Fire Carbon Monoxide Poisoning from Engine-Driven Generators and Other Engine-Driven Tools, 2009-2019 


CPSC Safety Alerts and Neighborhood Safety Network posters are not available to order. If you would like to use these safety publications, they are free to download and print.

View all CPSC safety publications

Choose Your Recall Emails Get Notified About Each Recall via Email.
Report an unsafe product