Skip to main content

CẢM ƠN BẠN ĐÃ GHÉ THĂM CPSC!

DƯỚI ĐÂY LÀ LIÊN KẾT TIẾNG VIỆT ĐẾN CÁC TÀI LIỆU ĐƯỢC YÊU CẦU NHIỀU NHẤT CỦA CHÚNG TÔI

 

ĐỪNG NGẠI LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI TẠI CPSCINVIETNAM@CPSC.GOV NẾU QÚY VỊ CÓ BẤT KỲ THẮC MẮC GÌ

 

TRANG CHỦ 

https://www.cpsc.gov/vi-VN/business-and-manufacturing-landing

HƯỚNG DẪN DOANH NGHIỆP

https://www.cpsc.gov/vi-VN/Business--Manufacturing/Business-Education

ROBOT QUẢN LÝ

https://business.cpsc.gov/robot/

HƯỚNG DẪN THAM KHẢO NHANH

https://www.cpsc.gov/s3fs-public/pdfs/blk_pdf_QuickResourceGuideVN.pdf

CẨM NANG SẢN XUẤT SẢN PHẨM TIÊU DÙNG AN TOÀN

https://www.cpsc.gov/s3fs-public/pdfs/blk_pdf_handbook_vn.pdf

CẨM NANG SẢN PHẨM QUẢN LÝ
https://www.cpsc.gov/s3fs-public/pdfs/blk_pdf_THEREGULATEDPRODUCTSHANDBOOKVietnamese.pdf

ĐẠO LUẬT VỀ VẢI DỄ CHÁY (FFA)

 https://www.cpsc.gov/s3fs-public/pdfs/blk_pdf_ffa_vn.pdf

HƯỚNG DẪN TUÂN THỦ CÁC YÊU CẦU CỦA HOA KỲ VỀ SẢN XUẤT TRANG PHỤC

VÀ HÀNG DỆT MAY GIA DỤNG

https://www.cpsc.gov/s3fs-public/Guide-to-US-Apparel-and-Household-Textiles-VN.pdf?cmGJDGNmzdaBPQCb32G59LTMUyydXxue
 

HƯỚNG DẪN TUÂN THỦ CÁC YÊU CẦU CỦA HOA KỲ VỀ SẢN XUẤT ĐỒ GỖ,  

https://www.cpsc.gov/s3fs-public/NIST%20Furniture%20Guide%20VT.pdf

DANH MỤC TÀI LIỆU BẰNG CÁC NGÔN NGỮ KHÁC

https://www.cpsc.gov/Business--Manufacturing/International/Summary-of-Documents-in-Foreign-Languages

Report an unsafe product