Skip to main content

Loạt Video và Podcast Quốc tế

cpsc podcast and video series graphic

CPSC đã thực hiện một số video và podcast về đào tạo dành cho các nhà sản xuất, các nhà phát triển sản phẩm và các nhà thiết kế các sản phẩm tiêu dùng được sản xuất tại Việt Nam cho thị trường Hoa Kỳ.  

Hầu hết các tổ chức uy tín trong chuỗi sản xuất và phân phối bán lẻ đều nỗ lực hết sức để đảm bảo an toàn cho sản phẩm. Chúng tôi hy vọng tổ chức của quý vị sẽ cân nhắc chuyển thông tin này tới các chuyên viên mà quý vị có liên hệ và khuyến khích họ xem tài liệu này. 

Quý vị có thể tải các podcast này xuống bất kỳ lúc nào quý vị muốn. Loạt podcast này có video của các slide được tường thuật để tiện cho người sử dụng. Xin lưu ý rằng không phải tất cả các podcast hiện có đều được dịch sang tiếng Việt, nhưng số lượng dịch đang tăng lên, nên xin quý vị thỉnh thoảng kiểm tra lại xem có bản dịch tiếng Việt hay chưa.  Chúng tôi có ghi (* VN) đối với các podcast có các slide tiếng Anh và tiếng Việt cũng như phần tường thuật bằng tiếng Việt.  

 

 

Report an unsafe product