Skip to main content

Trung tâm thông tin về cửa hàng bán lại/đồ cũ

Chào mừng! Trung tâm thông tin này dành riêng để giúp người bán lại không để các sản phẩm không an toàn đến tay người tiêu dùng. Người tiêu dùng thường xuyên mua các sản phẩm đã qua sử dụng cũng có thể thấy thông tin này hữu ích trong việc tránh các sản phẩm có thể gây hại cho họ hoặc gia đình họ. Sử dụng Hướng dẫn dành cho người bán lại để sàng lọc các sản phẩm độc hại và các sản phẩm khác vi phạm pháp luật. Luật và quy định của CPSC áp dụng cho bất kỳ ai bán hoặc phân phối các sản phẩm tiêu dùng. Điều này bao gồm các cửa hàng bán đồ cũ, cửa hàng ký gửi, tổ chức từ thiện và những người tổ chức bán hàng tại sân nhà và chợ trời.

Quý vị có biết không?

Luật và quy định của CPSC áp dụng cho bất kỳ ai bán hoặc phân phối các sản phẩm tiêu dùng. Điều này bao gồm các cửa hàng bán đồ cũ, cửa hàng ký gửi, tổ chức từ thiện và những người tổ chức bán hàng tại sân nhà và chợ trời. Các sản phẩm đã qua sử dụng đã gây ra thương tích và tử vong và là đối tượng của nhiều vụ thu hồi.

Người bán lại nên kiểm tra chặt chẽ sản phẩm của họ trong kho trước khi bán lại để đảm bảo rằng sản phẩm của họ an toàn và tuân thủ các luật liên bang.

Khi nghi ngờ, hãy vứt bỏ! Các sản phẩm dùng để chăm sóc trẻ nhỏ, đặc biệt là cũi và nôi, đã gây tử vong và là đối tượng của nhiều vụ thu hồi lên tới hàng triệu sản phẩm. Không bán bất kỳ đồ nội thất dùng để chăm sóc trẻ mà bị hỏng hoặc lung lay, hoặc sản phẩm dùng  lâu bền cho trẻ sơ sinh bị thiếu các bộ phận, ngay cả khi nó chưa được thu hồi. Mạng sống của một đứa trẻ có thể phụ thuộc vào nó. Rủi ro quá cao.

Chúng tôi kêu gọi quý vị thực hiện thêm một số bước khi bán sản phẩm đã qua sử dụng của mình và làm theo lời khuyên trong Hướng dẫn dành cho người bán lại của chúng tôi để đảm bảo rằng quý vị chỉ bán các sản phẩm an toàn.

Tôi có thể tìm thêm thông tin ở đâu?

For more information, please contact the U.S. Consumer Product Safety Commission:

  1. Office of Compliance (for specific enforcement inquires): e-mail: section15@cpsc.gov; telephone: (800) 638-2772.
  2. Small Business Ombudsman (for general assistance understanding and complying with CPSC regulations): e-mail: Please use our Contact Form, which is the best way to get a fast response; telephone: (888) 531-9070.

CPSC Safety Alerts and Neighborhood Safety Network posters are not available to order. If you would like to use these safety publications, they are free to download and print.

View all CPSC safety publications

Related Multimedia

Choose Your Recall Emails Get Notified About Each Recall via Email.
Report an unsafe product