Skip to main content

Giấy chứng nhận mới, sự thử nghiệm, những nhu cầu khác và những điều nhắc nhở hữu ích

Giấy chứng nhận mới, sự thử nghiệm, những nhu cầu khác và những điều nhắc nhở hữu ích

Kể từ khi Đạo Luật Cải Thiện và sự An Toàn cho Sản Phẩm Tiêu Dùng (CPSIA) đã được ban hành vào ngày 14,tháng tám,năm 2008, các ủy ban và nhân viên có đề nghị hoặc ban hành nhiều luật lệ, quy định, hướng dẫn tóm tắt, chính sách và các tài liệu liên quan đến việc khai triển thực hiện. Bạn không thể dịch tất cả các tài liệu mà các bên liên quan được khuyến khích để làm cho mình biết về nội dung thường xuyên được thêm vào trên trang mạng sau đây (bằng tiếng Anh): https://www.cpsc.gov/about/cpsia/cpsia.html Ngoài ra, bạn cũng có thể đăng ký về các thông báo bất cứ lúc nào với nội dung mới nhất được thêm vào bằng tiếng Anh. Bạn có thể làm điều đó ở đây:  https://www.cpsc.gov/Newsroom/Subscribe

 

Dưới đây là tài nguyên có thể giúp công ty của bạn đáp ứng các yêu cầu của Hoa Kỳ. Để biết thêm thông tin bằng tiếng Việt, xin vui lòng truy cập vào trang Hướng Dẫn Doanh Nghiệp.

 

Tài Nguyên

Tổng Quan Về CPSC 

 Bằng Tiếng Anh  |  Trong Tiếng Việt
 

Các yêu cầu về thủ tục chủ yếu theo Luật Cải Tiến An Toàn Sản Phẩm Tiêu Dùng năm 2008

 Bằng Tiếng Anh  |  Trong Tiếng Việt
 

HƯỚNG DẪN THAM KHẢO ĐỂ BÀN CHO DOANH NGHIỆP 

 Bằng Tiếng Anh  |  Trong Tiếng Việt
 

CẨM NANG SẢN PHẨM QUẢN LÝ

 Bằng Tiếng Anh  |  Trong Tiếng Việt
 

SÁCH HƯỚNG DẪN CHO VIỆC CHẾ TẠO SẢN PHẨM TIÊUf DÙNG AN TOÀN HƠN

Bằng Tiếng Anh  |  Trong Tiếng Việt
 

ĐẠO LUẬT LIÊN BANG VỀ CÁC CHẤT NGUY HẠI

 Bằng Tiếng Anh  |  Trong Tiếng Việt

 

Đồ Nội Thất

Hướng Dẫn Các Yêu Cầu về Tuân Thủ Luật Lệ Của Hoa Kỳ Cho Đồ Gỗ     

Bằng Tiếng Anh | Trong Tiếng Việt

Những Yêu Cầu Đối Với Đồ Nội Thất Cho Bán Tại Hoa Kỳ

 Bằng Tiếng Anh  |  Trong Tiếng Việt
 

Một Thế Hệ An Toàn Hơn cho Giường Cũi Những Yêu Cầu Mới của Liên Bang

 Bằng Tiếng Anh  |  Trong Tiếng Việt

 

Dệt may/Quần áo
 

Những điểm chính trong các yêu cầu về hàng may mặc tại Hoa Kỳ (video)

Hướng dẫn về Yêu cầu Tuân thủ của Hoa Kỳ đối với Quần áo và Hàng dệt Gia dụng     Bằng Tiếng Anh | Trong Tiếng Việt

 

Tổng quan về các yêu cầu của Hoa Kỳ đối với hàng dệt may/hàng may mặc

 Bằng Tiếng Anh  |  Trong Tiếng Việt
 

CPSC tăng cường thực thi chính sách đối với ngành may mặc về

đồ ngủ và quần áo thoải mái mặc trong nhà của trẻ em

Các tiêu chuẩn của cơ quan nhằm ngăn ngừa trẻ em khỏi bị phỏng

Trong nỗ lực nhắc nhở ngành may mặc về nghĩa vụ của họ liên quan đến

đồ ngủ và quần áo thoải mái mặc trong nhà của trẻ em, Giám đốc Văn

phòng Tuân thủ và Hoạt động Thực địa của Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu

dùng Hoa Kỳ (CPSC) hôm nay đã gửi một lá thư (Bằng Tiếng Anh  | Trong Tiếng Việt)

cho các nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà nhập khẩu và các nhà bán lẻ để tăng cường chính sách thực thi của nhân viên CPSC về đồ ngủ và quần áo thoải mái mặc trong nhà của trẻ em. Nhiều (https://www.cpsc.gov/Newsroom/News-Releases/2012/CPSC-Reinforces-Childrens-Sleepwear-and-Loungewear-Enforcement-Policy-to-Apparel-Industry/)

 

CPSC ra quy định mới về an toàn cho dây buộc của áo khoác trẻ em Dây buộc ở cổ và ở thắt lưng có thể gây nghẹt thở và các mối nguy hiểm khác.

 Bằng Tiếng Anh  |  Trong Tiếng Việt
 

ĐẠo LuẬt VỀ VẢi DỄ BỊ Cháy

 Bằng Tiếng Anh  |  Trong Tiếng Việt

 

Report an unsafe product